İptal & İade Prosedürü

ELİS TURİZM REZERVASYON SÖZLEŞMESİ

KESİN KAYIT: Tur/Otel rezervasyonu kesin kayıt, acentenin belirlediği oda başı min.300.00-TL kaparo  miktarının ödenmesi ile olur. Rezervasyon toplam bedelinin tamamı ödenmeden Voucher verilmez. Voucher olmadan tesise girilemez.

MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekline ilişkin tüm ön bilgileri hakkında bilgi sahibi olduğunu, teyidi verdiğini, sözleşmenin kendisine ve rezervasyondaki diğer kişiler adına ulaştığını kabul ve beyan eder.

    I- ÖDEMELER :

A)Erken rezervasyon ve kampanyalı rezervasyonların  bakiyenin  tamamı otel giriş tarihinden önce ödenmesi şartıyla; rezervasyon tarihinden itibaren  en geç 1ay içerisinde toplam tutarın %25’i ve sonraki 2 ay içerisinde de %75’in ödenmesi gerekir. Anılan süreler içinde ödemesi tamamlanmayan rezervasyonlarda erken rezervasyon sigortası geçerli olmayıp, rezervasyon iptal edilerek iptal şartları uygulanır.

   II – İPTAL-DEĞİŞİKLİK ve DİĞER HÜKÜMLER

1. Acente,gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden;gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması,otelin shorta düşmesi veya belirli sebeplerle otelin  rezervasyon kabul etmemesi,olumsuz hava koşulları,yol engeli,grev,terör,sis, savaş ihtimali,iktisadi ve idari krizler,öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir.Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

2. Müşteri ile otel arasındaki oluşacak kişisel sorunlardan acentamız sorumlu olmayıp, müşteri oluşabilecek tazminat ve iade taleplerini acentamızdan talep edemez.

3. A-Tüketicinin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 (on) günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/değişiklik maddelerinin istisnasıdır.
B-Erken rezervasyon sigortası yapılmayan veya geçerli sayılmayan ile kampanyalı dönem dışında yapılan rezervasyonlarda; müşterinin iptal isteği sırasında, alınmış bulunan peşinat ya da kapora bedelinin tamamı kesilir. Müşteri hareket ya da giriş tarihine 29-8 gün kala yapılan iptallerde toplam tutarın %60’ını,7-0 gün kala yapılan iptallerde toplam tutarın %100’ü ödemeyi kabul eder. Erken rezervasyon sigortası yapılmayan veya geçersiz olduğu durumlarda yada kampanyalı dönem dışında yapılan rezervasyonlarda İptal ve değişiklik yapılan her oda rezervasyonu için 300 TL hizmet bedeli alınır.

C-Rezervasyon tarihinden itibaren 3 gün içerisinde erken rezervasyon sigortası ilave edilebilir. 3 günden sonraki erken rezervasyon sigortası taleplerinde ve giriş tarihine 3 ay kalan taleplerde rezervasyon toplam tutarının %5’i, daha uzun süre kalan taleplerde ise yine rezervasyon tutarının %10’u kadar bedel erken rezervasyon sigorta bedeli ile eklenebilir.

4. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete-konaklamaya iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; acente tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 (yirmidört) saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5. Elis Turizm tedarikçiler ile misafir arasında aracı konumunda olup, mücbir sebepler dahil yapılacak iptal ve değişiklik kaynaklı ücret iadelerinde tedarikçiden ücret iadesini aldıktan sonra misafir iadesi gerçekleştirilecektir.

6. Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıtlarını aldığı rezervasyonları hizmetin başlamasından önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet-konaklama sırasında acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.Tüketici bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

7. Tüketici; indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.

8. Tüketicinin satın aldığı tur programını yada konaklama hizmetini şikayet ettiği halde sonuna kadar kullanması, şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

9. TRANSFER: Otobüs ile yapılan tüm turlarda hareket yeri ve saatleri, müşterilerimiz tarafından ELİS TOUR’dan teyit edilmesi gerekir. Buluşulmama halinde müşteri sorumludur. Transferlerde araç tipi, marka ve modeli, koltuk numarası ile kalkış ve varış zamanı garantisi kesinlikle verilmez. Kişi sayısına göre araç tipi ve modeli belirlenir. Transfer iptal şartları otel rezervasyon iptal şartları ile aynı hükümleri kapsar.

10. Acente, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu hal ve 3.kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. Acente sorumluluğu dahilindeki hallerde, tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca Tüketici'ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında Tüketici'ye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ayrıca Tüketici’nin başka bir seyahatinden Acente’nin teklif edeceği oran/tutar ile ilave indirimler verilerek telafi edilebilir. Ek, ikame hizmetlerin (upgrate, odaya ikramlar,spa hizmetleri v.b.) veya ilave indirimlerin Tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması Tüketici'nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır. 

11. Tüketici, rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder. 

12. Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, acente yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek ve erken çıkış işlemlerini yaptırmak zorundadır. Aksi halde tüketici hizmeti alıp kullanmış addolunur.

13. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente tarafından tüketicinin  faks,mail v.b iletişim adreslerine gönderilen veya elden verilen sözleşme, voucher ve makbuz tüketici tarafından imzalanarak tekrar acenteye gönderilecektir. 24 saat içerisinde gönderilmemesi durumunda iş bu sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. İptal sigortasının geçerli olabilmesi için sözleşmenin tüketici tarafından mutlaka  imzalanması acentaya gönderilmesi gerekmektedir.

14. FIRSAT VE KAMPANYALARDAN HABERDAR OLMAK İSTİYORUM ; ELİS TURİZM TAŞM.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ'nin işletmekte olduğu markalar, tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanyaları hakkında; tarafıma bilgilendirme yapılmasına ve tarafımla 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler paylaşılmasına onay veriyor ve onayı iptal etmek istersem, bu durumu ELİSTUR'un işbu mecrada yer alan iletişim kanallarına bildirmeyi kabul ediyorum.

15. Acentenin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır

16. Bu sözleşme hükümleri yukarıda belirtildiği gibi olup, otel rezervasyonu/Tur’a katılacak kişiler  adına bu kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşmeden dolayı ihtilaf halinde T.C.Eskişehir Mahkemeleri yetkili kılınmıştır.

17. Bu rezervasyon sözleşmesi  otel giriş belgesi olan VOUCHER ile bir bütündür.

                                 ELİS TURİZM TAŞIMACILIK GIDA SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.

                                            Merkez: Cumhuriye Mah. Cengiz Topel Cad. No:30/C Tepebaşı ESKİŞEHİR

                                            TELEFON / Whatsapp: 0850 302 35 47   GSM / Whatsapp: 0553-664 72 80  

                                                  Eskişehir V.D. Başkanlığı: 332 043 82 45 Tic.Sic.No: 98040